In het coalitieakkoord, of het collegeprogramma, heeft het college van burgemeester en wethouders vastgelegd hoe zij het gewenste beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld, wil uitvoeren.

Coalitieakkoord 2022-2026

Op Ameland wordt de coalitie van partijen AmelandEén en Algemeen Belang Ameland ook na de verkiezingen van 2022 voortgezet. Bij de totstandkoming van het raadsbreed akkoord hebben alle fracties in de raad inbreng gehad. Dit heeft de basis gevormd voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen, waardoor er de komende jaren voor de raad ruimte ligt om invloed te hebben op het beleid. Ameland staat de komende vier jaar voor belangrijke opgaven en kansen. Leefbaarheid en duurzaamheid lopen als een rode draad door alle onderwerpen voor de toekomst van Ameland en de Amelanders.