Op woensdagavond 11 oktober kwamen meer dan 50 enthousiaste omwonenden en geïnteresseerden samen in Ons Hol in Hollum. Op deze avond was het mogelijk mee te denken over de openbare ruimte rondom ‘De Nieuwe Stelp’.   

De bewonersavond begon met een centrale presentatie over verschillende onderwerpen. Wethouder Piet IJnsen opende de avond met een welkomstwoord en voortgang van de openbare ruimte. Ook ging hij in op de vele leuke ideeën die ontvangen zijn voor de naam van het nieuwe gebouw.

IJsbrant Smit gaf de zaal vervolgens een inkijkje op de manier waarop informatie in de bouw tegenwoordig wordt gedeeld. Het hele gebouw is met alle installaties in een 3D-model gezet. IJsbrand liet de aanwezigen een mooie rondleiding zien door het in aanbouw zijnde gebouw.

Projectleider Minze Beishuizen vervolgde de presentatie met een inhoudelijke uitleg over de openbare ruimte, de stappen die al gezet zijn en de te verwachten stappen.

Naamgeving  

Na meer dan 50 ingezonden ideeën is de stuurgroep nu bezig een voorkeur over de naamgeving aan te geven. De voorkeur gaat door naar de straatnaamcommissie die uiteindelijk een advies uitbrengt. Ten slotte besluit het college van Burgemeester en Wethouders wat voor nieuwe naam het gebouw krijgt. Zodra dit besluit genomen is zal de nieuwe naam bekend worden.

De openbare ruimte

Een belangrijk onderwerp op de avond was de openbare ruimte. Op een eerdere bewonersavond zijn reacties opgehaald op de ontsluitingsmogelijkheden. Tijdens de presentatie is ingegaan op de manier waarop de voorkeursvariant is bepaald. Ook is toegelicht waarom nu al ruimte is gemaakt voor het nieuwe plan door bomen te kappen. En waarom er tijdelijke verlichting bij het hoofdveld wordt/is geplaatst.

Deze avond was met name bedoeld om verder in te gaan op de details van de terreininrichting. Aan drie verschillende tafels konden de aanwezigen hun inbreng leveren en discussiëren over de voorgestelde plannen. Er werd druk getekend en men deelde aanbevelingen op 'geeltjes', om zo input te geven voor de verdere ontwikkeling van het project. Dit zorgt ervoor dat, zoals projectleider Minze Beishuizen benadrukte, het project een “Amelands” project wordt en de keuzes die gemaakt worden dus passen bij Ameland.

Vervolgtraject

Het vervolgtraject omvat de verwerking van de opmerkingen en aanbevelingen die tijdens deze inloopavond zijn ingebracht, leidt tot een Definitief Ontwerp. Vervolgens staat de aanbesteding van de openbare ruimte gepland voor het najaar van 2023. Het plan is om het voorjaar van 2024 te starten met de uitvoering van de plannen.

De gegeven presentatie van deze bewonersavond is hieronder terug te vinden.