Nadere informatie over het inschrijven als woningzoekende, het toewijzen van huurwoningen aan woningzoekenden, over de huurprijzen van de woningen en over de regels vindt u in de volgende documenten.

Inschrijvings- en toewijzingsbeleid

Woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving kunnen zich inschrijven bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland. De woningzoekende kan zich alleen inschrijven of samen met andere leden die deel uitmaken van het huishouden.

Wilt u zich laten inschrijven als woningzoekende op Ameland en in aanmerking komen voor een huurwoning? Lees dan eerst het inschrijvingsbeleid en het toewijzingsbeleid aandachtig door.

Huurprijsbeleid

In het huurprijsbeleid vindt u informatie over de totstandkoming van de huurprijzen van de huurwoningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland. 

Huisvestingsverordening

In de Huisvestingsverordening van de gemeente Ameland worden onder andere de verschillende begripsbepalingen uit het Toewijzingsbeleid gedefinieerd.