Bedrijfsafval

Wat is het?

De gemeente Ameland verzorgt op Ameland het ophalen van bedrijfsafval. Hiervoor hebben we bedrijfscontainers beschikbaar van 240 liter en 1000 liter. Voor het regelmatig ophalen van bedrijfsafval kunt u met ons een contract afsluiten.  Bepaalde voedselresten afkomstig uit keukens van horecabedrijven worden niet als g.f.t. afval aangemerkt. Dit afval mag slechts door erkende verwerkers worden ingezameld en verwerkt.

Kosten

De kosten voor de bedrijfscontainer zijn als volgt:

 • Bedrijfscontainer 240 liter: vastrecht € 25,- en € 0,33 per kilogram;
 • Bedrijfscontainer 1100 liter: vastrecht € 65,- en € 0,33 per kilogram;
 • Bedrijfscontainer GFT 240 liter: vastrecht € 25,- en € 1,54 per lediging;
 • Bedrijfscontainer GFT 1100 liter: vastrecht € 65,- en € 4,60 per lediging.
 • Bedrijfscontainer papier:240 liter: vastrecht € 25,- en  € 2,57 per lediging;
 • Bedrijfscontainer papier 1100 liter: vastrecht € 65,- en € 4,89 per lediging.

De prijzen zijn vermeld excl. 21% BTW.

Route ophalen bedrijfsafval

De huidige route voor het ophalen van bedrijfsrestafval is maandag en vrijdag, start in Nes, daarna Buren, daarna Hollum en tenslotte Ballum.G.f.t.-containers worden geleegd tegelijk met de huishoud gft-containers in uw dorp, dus één keer per twee weken. Papiercontainers worden geleegd op dinsdag.

Hoe werkt het?

Wat mag er WEL in:

 • Plastic bakjes
 • Broodzakken
 • Vervuild papier (bv gebruikte pizzadozen)
 • Plastic verpakkingen
 • Folie
 • Sigarettenpeuken
 • Blikjes
 • Drankverpakkingen
 • Plastic flacons

Wat mag er NIET in:

 • Glas:naar de ondergrondse glascontainer
 • Papier: in de papiercontainer of naar de milieustraat
 • Textiel: naar de ondergrondse kledingcontainer of naar de milieustraat
 • Puin en grond: naar de milieustraat
 • Klein chemisch afval: naar de milieustraat
 • Bouw- en sloopafval: naar de milieustraat of in een daarvoor bestemde container
 • Groente-, fruit en tuinafval (Gft): in de Gft-container
 • Grof huisvuil (bijv. vloerbedekking of meubels): naar de milieustraat

Hoe lang duurt het?

De verwachte afhandeltijd is 1 week.