Auditcommissie

De gemeentelijke organisatie moet door de gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden. Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad besloten om een gemeentelijke auditcommissie in het leven te roepen. De auditcommissie is in feite een verlengstuk van de gemeenteraad, maar dan wel met een a-politiek karakter; de leden van de commissie adviseren de raad zonder een politieke kleur. De voorzitter van deze commissie is een externe voorzitter, daarnaast zijn de portefeuillehouder, alsmede ambtenaren toegevoegd aan deze commissie als adviseur.

De auditcommissie

 • onderhoudt contacten tussen de gemeenteraad en de accountant;
 • onderhoudt contacten tussen de politiek en de ambtelijke organisatie over de jaarrekening;
 • adviseert de gemeenteraad over de opdracht aan de accountant;
 • adviseert de gemeenteraad over de omgang met de jaarrekening en de rapportering daarover door de accountant;
 • coördineert de onderzoeken van de accountant, de financiële onderzoeken door het college en de onderzoeken van de Rekenkamer

Leden van de auditcommissie

 • De heer drs. B.M. Baldew MPM, voorzitter
 • De heer D. Metz
 • Mevrouw M. Rijpstra
 • De heer R. Oud
 • De heer D. Beijaard

Adviseurs van de auditcommissie

 • De heer L.P. Stoel, portefeuillehouder
 • De heer I. Valk, secretaris-directeur
 • De heer S. Winia, controller