In Nederland zijn er verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, Eerste en Tweede kamer, Europees parlement en de Waterschappen. Elke inwoner die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder is, mag stemmen. Voorwaarde is dat de kiezer in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit en niet is uitgesloten van het kiesrecht. 

Stemrecht

Uw stemrecht is een waardevol democratisch recht. Tijdens een verkiezing kunt u met uw stem mede bepalen wie de komende periode de inwoners van Nederland vertegenwoordigen.

De volksvertegenwoordigers van de diverse bestuursorganen nemen veel beslissingen waar u mee te maken krijgt. Denk onder andere aan veiligheid op straat, zorg, verkeer, onderwijs, economie en milieu. Beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor uw leefomgeving, uw buurt of uw belastingbijdrage.

Europees Parlement

In de Europese Unie (EU) werken veel Europese landen samen op gebieden als handel, economie, de euro, landbouw, justitie, migratie, milieu, reizen en onderwijs. Het Europees Parlement, waarvoor u eenmaal in de vijf jaar kunt stemmen,  is de volksvertegenwoordiging op Europees niveau.

Het Europees Parlement bestaat sinds 31 januari 2020 uit 705 zetels (704 leden plus 1 voorzitter) uit 27 lidstaten. Uit elke lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. Sinds het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigen 29 Europarlementariërs de Nederlandse EU-burgers. 

Het Europees Parlement is de enige democratisch gekozen instelling van de Europese Unie. Net zoals het Nederlandse parlement de Nederlandse regering controleert, controleert het Europees Parlement de Europese Commissie. Het Europarlement beslist mee over circa twee derde van de wetsvoorstellen van de Europese Commissie. Dat gebeurt steeds in samenspraak met de regeringen van alle EU-landen. 

Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamerverkiezing kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezing in de Tweede Kamer komen.

Kamerleden zitten er allemaal namens politieke partijen. Hoe meer stemmen een partij krijgt bij de verkiezing, hoe meer zetels (en dus Kamerleden) ze krijgen in de Tweede Kamer. De gekozen leden van de Tweede Kamer zijn de volksvertegenwoordigers.

De Tweede Kamer heeft verschillende taken.
1. De Tweede Kamer controleert de regering (de Koning en de ministers).
2. De Tweede Kamer maakt nieuwe wetten samen met de regering en de Eerste Kamer. Ook neemt het een besluit over wetswijzigingen die in behandeling zijn.
3. De Tweede Kamer vertegenwoordigt de Nederlandse bevolking.

Op de website van de Kiesraad vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezing ontvangt u thuis de kandidatenlijsten. Op de websites van de partijen leest u hun plannen.

Contact

Heeft u vragen over de verkiezingen op Ameland? Neem dan contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer (0519) 555 555 of burgerzaken@ameland.nl. 

Heeft deze informatie u geholpen?