Wat is het?

Studenten met een OV-chipkaart voor studenten hebben recht op gratis vervoer. Omdat bootvervoer niet onder deze regeling valt, komen studenten die aan de wal studeren en die recht hebben op studiefinanciering in aanmerking voor een vergoeding van € 70,40 voor bootkosten.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft recht op een studentenreisproduct via DUO;
  • U volgt geen onderwijs op het eiland;
  • In elk geval één ouder van u staat ingeschreven op het eiland;
  • U kunt niet gratis gebruik maken van de veerboot.

Via DUO checken wij of u gedeeltelijk of het hele kalenderjaar een studentenreisvoorziening heeft. Het opsturen van een bijlage waaruit dit blijkt, is daarom niet nodig.

Direct regelen

  • Aanvraag voor 2024 is mogelijk vanaf 1 september 2024.

Verwachte afhandeltijd

  • Eind november

Wagenborgpas

Ben je student en vanwege de studie uitgeschreven van Ameland dan kun je in aanmerking komen voor een Wagenborgpas. Hiervoor moet je elk jaar vóór januari een recente schoolverklaring inleveren. Uitwonende scholieren en studenten, die als zodanig bekend zijn bij Wagenborg Passagiersdiensten, ontvangen hiervan aan het einde van het jaar per brief of e-mail bericht.

Meer informatie via Wagenborg Passagiersdiensten tel. 0900-9238