Wat is het?

Wilt u uw woning verduurzamen? Of wilt u uw woning aanpassen zodat u langer in uw woning kunt blijven wonen? Allebei misschien? Het is mogelijk om hiervoor een lening aan te vragen bij de gemeente.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld dat het mogelijk maakt voor Amelanders om met een goedkope lening de eigen woning aan te passen en/of te verduurzamen. Die regeling wordt uitgevoerd door SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Eigenaar-bewoners van permanent bewoonde woningen op Ameland komen hiervoor in aanmerking. De Stimuleringslening is een leningvorm met een lage rente en daardoor lage maandlasten. De Verzilverlening is bedoeld voor senioren die wat overwaarde in hun woning hebben. Meer informatie vindt u op de site van SVn.

Voorwaarden

  • Aanvraag is enkel mogelijk voor een eigenaar of bewoner van een permanent bewoonde particuliere woning.
  • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 
  • Aanvraag is mogelijk voor zover het fonds toereikend is. Hierbij geldt de volgorde van binnenkomst van een compleet ingediend aanvraagformulier met alle benodigde bijlagen.