Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten in 2024? Dan is de zorgverzekering AV Frieso voor u een optie. De AV Frieso biedt een uitgebreid vergoedingenpakket tegen een lage(re) premie. De gemeente betaalt een deel van de premie. Gemeente Ameland biedt deze collectieve zorgverzekering samen aan met De Friesland Zorgverzekeraar. De collectieve verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Voor € 183,40 per maand bent u uitgebreid verzekerd. Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Voorwaarden

De verzekering is voor inwoners van Ameland van 18 jaar en ouder met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand). Daarbij is het maximaal toegestane eigen vermogen € 7.605,00 voor een alleenstaande en € 15.210,00 voor partners/ouders. Voor mensen met een bijstandsuitkering met een eigen huis, geldt een extra vrijstelling van maximaal € 64.100,00.

Voor de AV Frieso is een basisverzekering bij De Friesland nodig. Heeft u die nog niet? Dan kunt u in december 2023 overstappen naar De Friesland. Heeft al een basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt u op ieder moment overstappen.

Inkomensgrenzen collectieve zorgverzekering AV Frieso

Om op basis van het inkomen in aanmerking te komen voor deelname aan de collectieve zorgverzekering AV Frieso, gelden de onderstaande maximale netto maandinkomens. Het betreft hier de meest voorkomende inkomensgrenzen om voor de collectieve zorgverzekering en de bijdrage van de gemeente in aanmerking te komen. De getoonde inkomensgrenzen zijn gebaseerd op de cijfers van 1 juli 2023. Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Netto maandinkomen, exclusief vakantiegeld, vanaf 21 jaar tot aan AOW-gerechtigde leeftijd

Gezinssamenstelling en 125%-norm collectieve verzekering

  • Alleenstaande: € 1.520,78
  • Alleenstaande ouder: € 1520,78
  • Echtpaar/gezin: € 2.172,53

Netto maandinkomen, exclusief vakantiegeld, vanaf AOW-gerechtigde leeftijd

Gezinssamenstelling en 125%-norm collectieve verzekering

  • Alleenstaande: € 1,723,73
  • Echtpaar/gezin: € 2.348,10

Meer informatie

U vindt het aanbod van gemeente Ameland en De Friesland op www.gezondverzekerd.nl(externe link). Ook kunt u hier het vergoedingenoverzicht en de polisvoorwaarden bekijken. Via www.gezondverzekerd.nl(externe link) kunt u zich ook aanmelden voor de AV Frieso.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de AV Frieso? Of heeft u andere vragen over deze collectieve verzekering? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van gemeente Ameland via telefoonnummer (0519) 555 555.