Op 20 april vond een brede bewonersbijeenkomst plaats in de Burgemeester Walda School in Nes. Naast het (concept-) horeca- en detailhandelsbeleid en de (concept-) vervoersvisie kwam de toeristische visie Ameland aan bod.

Bij het maken van de toeristische visie wordt de gemeente Ameland ondersteund door adviesbureau ZKA Strategy. Tijdens de bewonersavond is er een update gegeven over het proces en zijn enkele conclusies uit de eerste analysefase gedeeld. Tenslotte werden aanwezigen aan de hand van een drietal stellingen gevraagd om kort te reflecteren en vooruit te kijken.

Uit de stellingen kwam naar voren dat de overgrote meerderheid zich goed herkende in het gepresenteerde beeld van het toeristisch product Ameland. Daarnaast werd gevraagd wat belangrijk is voor een duurzame toekomst van toerisme op Ameland. Hier kwamen een aantal belangrijke thema’s naar voren. Zoals de urgentie en gevolgen van de bootverbinding, de verhouding natuur en toerisme, een goed evenwicht tussen leefbaarheid en levendigheid, een goede mix van doelgroepen, Ameland ook aantrekkelijk voor jongeren en het behouden van grip op ontwikkelingen. Een aantal herkenbare thema’s en ook een aantal mooie nieuwe suggesties. Tegelijkertijd was er ook een brede behoefte en nieuwsgierigheid naar het vervolg, waarbij de volgende stap het ontwikkelen van de ‘stip op de horizon’ is.

Opmerkingen of vragen? We horen het graag via denkmee@ameland.nl.