Wat is het?

Jeugdgroepen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (subsidie) in de betaalde toeristenbelasting. De gemeenteraad beoogt hiermee het toeristisch verblijf van jeugdgroepen op Ameland financieel te ondersteunen. Het budget is beperkt en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Voorwaarden

 • De jeugdgroep bestaat uit minimaal 15 personen (exclusief begeleiders) waarvan minimaal 90% 16 jaar of jonger is;
 • Er wordt in georganiseerd verband verblijf gehouden in de gemeente Ameland;
 • De verblijfsduur op Ameland is minimaal 2 nachten.

Subsidie

De subsidie bedraagt het verschil tussen het vastgestelde tarief toeristenbelasting voor het betreffende jaar (2022 € 1,59) en € 0,75 per persoon per nacht, zodat voor 2022 de subsidie € 0,84 per persoon per nacht bedraagt.

Aanvragen en beoordeling

 • De subsidie kan alleen achteraf, tot uiterlijk 6 weken na afloop van het verblijf op Ameland worden aangevraagd;
 • Bij de aanvraag dient een factuur van de verhuurorganisatie te worden verstrekt waarop het aantal personen, het aantal overnachtingen en de verschuldigde toeristenbelasting staan vermeld én een betaalbewijs (rekeningafschrift of kwitantie) van de factuur;
 • De beoordeling van de aanvraag vindt plaats binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag;
 • Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de volledig ingevulde en complete aanvraag.

Für unsere Deutsche Gäste

Am 1. Januar 2022 trat das "Durchführungsprogramm zur Förderung von Jugendtourismusgruppen in der Gemeinde Ameland 2022" in Kraft. Im Rahmen dieser Regelung können Jugendgruppen unter bestimmten Bedingungen für eine Zulage (Zuschuss) für die zu zahlenden Kurtaxe in Betracht kommen. Der Gemeinderat will hiermit den touristischen Aufenthalt der Jugendgruppen auf Ameland finanziell unterstützen. Das Budget ist begrenzt, und Anfragen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.

Bedingungen

 • Die Jugendgruppe besteht aus mindestens 15 Personen (ohne Betreuer), von denen mindestens 90 % 16 Jahre oder jünger sind;
 • Der Aufenthalt in der Gemeinde Ameland ist eine organisierte Reise;
 • Die Dauer des Aufenthalts auf Ameland beträgt mindestens 2 Nächte.

Zuschuss

Der Zuschuss ist die Differenz zwischen der Kurtaxe für das betreffende Jahr (2022 € 1,59) und 0,75 € pro Person und Nacht, so dass der Zuschuss für 2022 0,84 € pro Person und Nacht beträgt.

Anfragen und Beurteilung

 • Der Zuschuss kann erst danach, bis zu 6 Wochen nach Ende des Aufenthalts auf Ameland beantragt werden;
 • Die Anfrage enthält eine Rechnung des Vermieters, die die Anzahl der Personen, die Anzahl der Übernachtungen und die bezahlte Kurtaxe sowie einen Nachweis, der die Zahlung der Rechnung angibt;
 • Die Prüfung der Anfrage erfolgt innerhalb von 8 Wochen nach Eingang des vollständigen Antragsformulars;
 • Das verfügbare Budget wird in der Reihenfolge des Eingangs der vollständig ausgefüllten Anfrage aufgeteilt.