Subsidie toeristische jeugdgroepen / Zulage Jugendgruppen

Wat is het?

Jeugdgroepen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (subsidie) in de betaalde toeristenbelasting. De gemeenteraad beoogt hiermee het toeristisch verblijf van jeugdgroepen op Ameland financieel te ondersteunen.

Voorwaarden

 • De jeugdgroep bevat minimaal 15 jongeren, waarvan minimaal 90% 16 jaar of jonger is;
 • De groep mag voor maximaal 20% uit begeleiders bestaan;
 • Er wordt in georganiseerd verband (school, kerk, sportvereniging e.d.) verbleven op Ameland;
 • De verblijfsduur op Ameland is minimaal twee nachten;
 • Factuur en betaalbewijs zijn volledig (zie hieronder).

Subsidie

Voor 2024 bedraagt de subsidie € 1,25 per persoon per nacht. Zowel jongeren als begeleiders komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen en beoordeling

 • De subsidie kan alleen achteraf, tot uiterlijk 6 weken na afloop van het verblijf op Ameland worden aangevraagd;
 • Bij de aanvraag dient een factuur van de verhuurorganisatie te worden verstrekt waarop staan vermeld:
  - naam van de verhuurorganisatie,
  - naam van de huurorganisatie,
  - aantal jongeren,
  - aantal begeleiders,
  - aantal overnachtingen,
  - datum van aankomst en datum van vertrek en
  - verschuldigde toeristenbelasting;
 • Bij de aanvraag dient een betaalbewijs te worden verstrekt. Bij een betaling via internetbankieren of een pinbetaling gaat het om een bankrekeningafschrift en in het geval van een contante betaling om een kwitantie. 

  Een bankrekeningafschrift bevat in ieder geval:
  - rekeningnummer waar vandaan de overboeking is gedaan,
  - eigenaar van de bankrekening waar vandaan de overboeking is gedaan,
  - rekeningnummer waarnaar het geld overgemaakt is,
  - eigenaar van de bankrekening waarnaar het geld overgemaakt is,
  - datum,
  - betaald bedrag en
  - omschrijving waarin wordt verwezen naar de factuur.

  Een kwitantie bevat in ieder geval (zie ook model kwitantie onderaan de pagina)
  - omschrijving waarin wordt verwezen naar de factuur,
  - naam van de verhuurorganisatie,
  - naam van de huurorganisatie,
  - betaald bedrag,
  - handtekening van de verhuurder,
  - naam van de ondertekenaar,
  - datum;
   
 • Als factuur en/of betaalbewijs niet volledig zijn, kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
 • De beoordeling van de aanvraag vindt plaats binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Für unsere Deutsche Gäste

Jugendgruppen können unter bestimmten Bedingungen für eine Zulage (Zuschuss) für die zu zahlenden Kurtaxe in Betracht kommen. Der Gemeinderat will hiermit den touristischen Aufenthalt der Jugendgruppen auf Ameland finanziell unterstützen.

Bedingungen

 • Die Jugendgruppe besteht aus mindestens 15 Jugendlichen, von denen mindestens 90 % 16 Jahre alt oder jünger sind;
 • Die Gruppe besteht aus maximal 20 % Betreuern;
 • Der Aufenthalt in der Gemeinde Ameland ist eine organisierte Reise;
 • Die Dauer des Aufenthalts auf Ameland beträgt mindestens 2 Nächte;
 • Rechnung und Zahlungsnachweis sind vollständig (siehe unten).

Zuschuss

Für 2024 beträgt der Zuschuss 1,25 € pro Person und Nacht. Sowohl Jugendliche als auch Betreuer haben Anspruch auf Zuschüsse.

Anfragen und Beurteilung

 • Der Zuschuss kann erst danach, bis zu 6 Wochen nach Ende des Aufenthalts auf Ameland beantragt werden;
 • Dem Antrag ist eine Rechnung des Vermieters beizufügen, aus der Folgendes hervorgeht
  • Name der Vermietersorganisation,
  • Name der Mietungsorganisation,
  • Anzahl der jungen Menschen,
  • Anzahl der Betreuern,
  • Anzahl der Übernachtungen,
  • Ankunftsdatum und Abreisedatum und
  • die zu zahlende Kurtaxe;
 • Dem Antrag ist ein Zahlungsnachweis beizufügen. Bei einer Zahlung per Internetbanking oder Debitkarte ist dies ein Kontoauszug, bei einer Barzahlung eine Quittung. Ein Bankkontoauszug enthält mindestens
  • Kontonummer, von der die Überweisung getätigt wurde,
  • Inhaber des Bankkontos, von dem die Überweisung getätigt wurde,
  • Kontonummer, auf die das Geld überwiesen wurde,
  • Inhaber des Bankkontos, auf das das Geld überwiesen wurde,
  • Datum,
  • gezahlter Betrag und
  • Beschreibung unter Bezugnahme auf die Rechnung.

Eine Quittung muss in jedem Fall enthalten (siehe auch Musterquittung unten auf der Seite)

 • eine Beschreibung, die sich auf die Rechnung bezieht,
 • Name der Vermietersorganisation,
 • Name der Mietersorganisation,
 • den gezahlten Betrag,
 • Unterschrift des Vermieters,
 • Name der Unterzeichner,
 • Datum;
 • Wenn Rechnung und/oder Zahlungsnachweis nicht vollständig sind, kann der Antrag nicht bearbeitet werden;
 • Die Prüfung der Anfrage erfolgt innerhalb von 8 Wochen nach Eingang des vollständigen Antragsformulars.