Wat is het?

Veel scholieren en studenten hebben een bijbaan om extra geld te verdienen. Wanneer je lange tijd ziek bent of een beperking hebt (fysiek en/of psychisch), dan lukt het misschien niet om te werken naast je studie. Je kunt dan bij de gemeente studietoeslag aanvragen. 

Direct regelen

Online aanvragen

Hoe werkt het?

 • Je krijgt studiefinanciering (WSF 2000) of een bijdrage op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
 • Een toekenning van DUO voor enkel een studentenreisproduct is ook voldoende (voor MBO studenten geldt dit vanaf 18 jaar).
 • Je kunt door een beperking en/of ziekte tenminste een half jaar niet bijverdienen naast school/ studie. Om te beoordelen of je hieraan voldoet, kunnen we een medisch advies opvragen bij een onafhankelijke instantie. Op basis van dit advies neemt de gemeente een besluit over de aanvraag.

Geen recht

Je hebt geen recht op studietoeslag wanneer het volgende voor jou van toepassing is:   

 • je ontvangt een Wajong-uitkering
 • je ontvangt een levenlanglerenkrediet.

Wat moet ik doen?

U vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente.

Hoelang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
 • In het bericht dat u krijgt, staat ook hoeveel toeslag u ontvangt en of dit in 1 keer, of maandelijks aan u wordt uitbetaald.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

De (minimale) hoogte van de studietoeslag is per leeftijdscategorie (netto):

 • 21-jarigen en ouder: € 352,80
 • 20-jarigen: € 282,23
 • 19-jarigen: € 211,67
 • 18-jarigen: € 176,40
 • 17-jarigen: € 139,35
 • 16-jarigen: € 121,71
 • 15-jarigen: € 105,84

Vrijlating stagevergoeding en vermogen

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag. Als de stagevergoeding meer is dan € 211,67 dan wordt  het deel dat hoger is dan € 211,67 van de studietoeslag afgetrokken. 

Het vermogen van de student of de ouders heeft geen invloed op de studietoeslag.