De stempassen voor de verkiezing voor de Tweede Kamer op woensdag 22 november zijn verzonden. Uw stempas valt dus binnenkort bij u op de mat. Bewaar hem goed. Uw stempas heeft u, samen met uw identiteitsbewijs, nodig om te kunnen stemmen.

Heeft u uw stempas begin november nog niet ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan zo spoedig mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 17 november of mondeling tot dinsdag 21 november 12.00 uur bij team Burgerzaken in het gemeentehuis. De oude stempas is dan niet meer geldig.

Nieuwe stempas aanvragen

Meer informatie vindt u op www.ameland.nl/verkiezingen en op www.elkestemtelt.nl(externe link). Heeft u vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555 of burgerzaken@ameland.nl.