Op woensdag 22 november worden vanaf 21.00 uur de uitgebrachte stemmen geteld in de stembureaus. Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken bij het tellen. Na het tellen van alle stemmen wordt de voorlopige uitslag aan het einde van de verkiezingsavond bekend gemaakt in het gemeentehuis en op www.ameland.nl/verkiezingen.

Openbare zitting gemeentelijk stembureau 

Op donderdag 23 november vanaf 9.00 uur houdt het gemeentelijk stembureau een openbare zitting in het gemeentehuis in Ballum waarbij alle processen-verbaal worden gecontroleerd. Belangstellenden zijn welkom bij deze zitting. De gecontroleerde processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau worden na deze zitting op www.ameland.nl/verkiezingen gepubliceerd.