Stemmen met een beperking

Toegankelijkheid stembureaus voor mensen met een beperking Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen zijn daarom toegankelijk voor mensen met een beperking. Het stembureau in Ballum is het meest toegankelijk.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking? 

In het stemlokaal vindt u onder andere een kandidatenlijst in grote letters. Ook is er een loep met verlichting. Voor mensen in een rolstoel is er minstens 1 stemhokje met een lager schrijfblad. 

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kunt u door een lichamelijke beperking niet zelfstandig stemmen? Dan kunt u, met toestemming van het stembureau, hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent, of uw armen niet kunt gebruiken. Of als u de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om u te helpen. Of u vraagt een lid van het stembureau om hulp. 

Stemmen met een licht verstandelijke beperking 

U mag geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag u buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Dit mag door een medewerker van het stembureau, of door iemand die u zelf meeneemt. Meer informatie vindt u op de website van Steffie.

Stemmen met een auditieve beperking

Filmpjes met ondertiteling en met een Tolk Nederlands Gebarentaal vindt u op website Stem jij ook

Stemmen met een visuele beperking

In alle stembureaus hangt een extra grote kandidatenlijst. De kandidatenlijst in grootletter vindt u tevens op deze pagina. Daarnaast ligt er in het stembureau een leesloep, die de tekst op het stembiljet vergroot.

Voor kiezers met een visuele beperking of kiezers die moeite hebben met lezen, zijn digitaal ingesproken kandidatenlijsten voor de Europees Parlementsverkiezing beschikbaar. 

Vragen?

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met de gemeente Ameland via telefoonnummer (0419) 555 555 of burgerzaken@ameland.nl.