Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Let op! 

Informatie op deze pagina kan verouderd zijn vanwege de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari 2024. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kunt u in het Omgevingsloket online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat het geval is kunt u dit via het Omgevingsloket indienen. Kijk hier voor informatie over de Omgevingswet.

Direct regelen

Vragen?

Kosten

 • Afhankelijk van de bouwsom

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bodemonderzoek

 • Bij een aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouwen kan het nodig zijn om een bodemonderzoek in te dienen. Wij kunnen u vrijstelling verlenen van het bodemonderzoek als er sprake is van een niet verdachte locatie. Om dit te bepalen moet u het onderstaande formulier bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen.

 

Wijziging tenaamstelling

 • Als een omgevingsvergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, dan moet de vergunninghouder dit minimaal een maand voor aanvang van de werkzaamheden melden aan de gemeente. U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken.

Wat heb ik nodig?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoelang duurt het?

Bij een juist en volledig ingediende aanvraag geldt een beslistermijn van 8 weken. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. In sommige gevallen is voor een besluit instemming nodig van een ander bestuursorgaan. In dat geval geldt een standaard beslistermijn van 12 weken in plaats van de gebruikelijke 8 weken.  Er zijn enkele gevallen waarbij een uitgebreide procedure van 26 weken wordt toegepast. Ook hierbij kan de gemeente deze periode met 6 weken verlengen.

Houdt er rekening mee dat bij veel aanvragen vooroverleg gewenst is. Dit vooroverleg vindt plaats met de gemeente voordat een formele vergunningaanvraag wordt ingediend. Het vooroverleg is bedoeld om de haalbaarheid van een plan te toetsen op basis van het omgevingsplan en ons beleid.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.