Trouwen of geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of kiest u voor een geregistreerd partnerschap. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

 • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven bij een geregistreerd partnerschap
 • Het beëindigen van een huwelijk kan alleen via de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap kan dit via een notaris of advocaat, behalve als u minderjarige kinderen heeft of als u het niet met elkaar eens bent.
 • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Andersom kan dit niet.
 • In andere landen wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend of er gelden andere regels. Houd hiermee rekening als u plannen heeft om in het buitenland te gaan wonen.

Wet Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet als u gaat trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaat). U trouwt dan namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Volgens de wet blijven al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft van u alleen. De bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt zijn van u samen. Dit geldt niet voor schenkingen of erfenissen die u krijgt tijdens uw huwelijk. Ook die zijn van u persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. Als u ondernemer bent is het ook met de nieuwe wet nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Het is nog steeds mogelijk om in algemene gemeenschap van goederen te trouwen. Dat kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris. Met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u zelf bepalen welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens uw huwelijk of partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van u blijven.

Melding huwelijk of geregistreerd partnerschap

U doet na telefonisch contact een schriftelijke melding bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat u het voornemen heeft om met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De schriftelijke melding is kosteloos. Maak ruim van te voren met de ambtenaar burgerlijke stand een afspraak over de huwelijksdatum.

U doet de melding rechtstreeks bij uw trouwgemeente. Dit hoeft niet langer in de woonplaats van één van beide partners.

De melding doet u minstens twee weken en maximaal één jaar voor de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum. Wacht u na de melding langer dan één jaar met trouwen of geregistreerd partnerschap? Dan moet u opnieuw een melding doen. Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen van uw woongemeente. 

Huwelijk of geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U heeft deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link)
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan tien jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren

Getuigen vragen

Bij het huwelijk moeten minimaal twee en mogen maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. De namen van de getuigen geeft u door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand via het intakeformulier huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Regel het ruim van te voren

Voor de melding van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap hebben wij de volgende formulieren van u nodig:

 • Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Intakeformulier huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart van u en alle getuigen.

Melding voorgenomen huwelijk 

Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap

De formulieren stuurt u volledig ingevuld en ondergetekend naar gemeente Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland of naar info@ameland.nl.

Elektronisch indienen is ook mogelijk. Hiervoor dient u beiden het formulier met DigiD te ondertekenen.

DigiD linkOnline melding huwelijk of partnerschap

Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond? Dan hebben wij het formulier melding huwelijk of geregistreerd partnerschap met verblijfsrecht van u nodig. Misschien moet nog meer documenten overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring etc. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via tel. (0519) 555 555.

Melding voorgenomen huwelijk met verblijfsrecht

Melding voorgenomen partnerschap met verblijfsrecht