Klacht indienen

Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Direct regelen

Online klacht indienen

Een klacht kunt u indienen tot 1 jaar na de gedraging waarover u een klacht heeft.

Indienen per brief? 

Vermeld:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het klachtschrift schrijft;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht gericht is;
 • uw handtekening.

Wat moet ik doen?

 • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Hoelang duurt het?

 • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
 • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

Jaarverslag klachten

U kunt uw ongenoegen over het handelen van de gemeente op verschillende manieren uiten. Elke uiting van ongenoegen is een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Van de ingediende klachten maken we ieder jaar een jaarverslag.