Voor Ameland is de verblijfsrecreatie van groot belang. Ons eiland wordt goed bezocht, maar de stroom toeristen brengt ook uitdagingen met zich mee. Recent heeft de gemeente het toeristisch beleid vastgesteld, dat meer duidelijkheid schept voor de toekomst.

Ondernemerschap gaat op Ameland niet altijd over ‘meer’ en ‘groter’, er zijn grenzen aan groei. Hoe realiseer je dan voldoende inkomsten? Ondernemers die aan de slag gaan met nieuwe verdienmodellen, andere concepten en bedrijfsvormen in hun bedrijf, profiteren hier het meest van.

Een team van experts van Vitale Logies komt op 9 november eenmalig naar ons eiland om samen met logiesaccommodatie-ondernemers te ontdekken waar de kansen liggen op het gebied van toeristische ontwikkelingen en de toekomst van logiesvormen. Na een kennissessie is er gelegenheid voor ‘keukentafelsessies’ over de eigen situatie. U komt dan vrijblijvend te weten of dit expertteam iets voor u kan betekenen.

Meer informatie: www.ameland.nl(externe link).
Direct aanmelden kan via toniquehollander@ipf.frl

Vitale Logies is een samenwerkingsproject tussen de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) en Innovatiepact Fryslân (IPF).
Na aanmelding bent u welkom vanaf 15.00 uur, het programma start om 15.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis en duurt tot 17.00 uur.