De gemeente Ameland gaat de stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 6 juni decentraal tellen. De stemmen worden op de verkiezingsavond vanaf 21.00 uur geteld in de stembureaus. Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag hierbij aanwezig zijn.

Bekendmaking uitslag

De voorlopige uitslag wordt na het tellen van de stemmen nog niet meteen bekend gemaakt, omdat er in andere Europese landen nog gestemd kan worden tot en met zondag 9 juni 21.00 uur. 

Op vrijdag 7 juni is er om 9.00 uur een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis in Ballum. Tijdens deze zitting worden de processen-verbaal van de stembureaus gecontroleerd. Ook hierbij mag u aanwezig zijn. Na de controle worden de processen-verbaal overgedragen aan het centraal stembureau. 

De uitslag wordt op maandag 10 juni bekend gemaakt via de gemeentelijke website.