2018                  

 • De gemeenteraad besluit positief over de nieuwbouw van een woon-zorgcomplex op de nieuwe locatie aan de noordkant van Hollum. Het college krijgt opdracht om de voorbereidingen voor de ontwerpfase op te starten.
 • Informatieve bewonersavond in Ons Hol.
 • De Friesland Zorgverzekeraar zegt definitief een bijdrage van 1,3 miljoen euro toe voor de realisatie van De Nieuwe Stelp.

2019

Eerste kwartaal 2019

 • De brandveiligheid van de bestaande Stelp vergt aandacht; dit vertraagt de samenwerking en de ontwikkeling van de nieuwbouw. Het proces voor de aanbesteding van het ontwerpteam wordt afgerond en het ontwerpteam wordt gepresenteerd.

Tweede kwartaal 2019

 • KwadrantGroep vraagt om uitstel en start met nieuwe woonzorgvisie.
 • (April) Defintieve keuze voor bureau 19 Het Atelier Architecten voor de nieuwbouw van De Stelp.
 • 19 Het Atelier Architecten gaat als eerste aan de slag met de gebiedsvisie; het gebouw volgt later.

Derde kwartaal 2019

 • (Juli) Concept-gebiedsvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad.
 • (Juli) De werkgroep De Stelp op de Stelp stelt vagen aan de gemeenteraad over de locatiekeuze voor De Nieuwe Stelp.
 • KwadrantGroep start met de verkenning voor een nieuwe woonzorgvisie.
 • (September) Gebiedsvisie gepresenteerd aan inwoners van Ameland.
 • (September) Werkgroep De Stelp op de Stelp biedt de gemeenteraad 1000 handtekeningen aan voor het behoud van De Stelp op de oude locatie.

Vierde kwartaal 2019

 • (November) Gemeenteraad neemt een motie aan, naar aanleiding van de handtekeningenactie van werkgroep De Stelp op de Stelp, die vraagt om het programma van Eisen en de locatiekeuzen nogmaals te overwegen. Het college zet dit onderzoek in gang.
 • (December) De Friesland Zorgverzekeraar presenteert zijn woonzorgvisie aan het college en de gemeenteraad en geeft een toelichting bij de toegezegde bijdrage van 1,3 miljoen euro.

2020

Eerste kwartaal 2020

 • (Januari) KwadrantGroep presenteert zijn woonzorgvisie aan bewoners van De Stelp, en inwoners van Ameland. Een huis-aan-huis folder wordt verspreid.
 • (Maart) Presentatie van het gevraagde onderzoek naar de locatiekeuze, waarbij de keuze voor de locatie bij Ons Hol opnieuw wordt bevestigd.

Derde kwartaal 2020

 • (Juni) Gemeenteraad wordt bijgepraat over de stand van zaken en het tijdspad
 • Afstemming met KwadrantGroep over het programma van eisen en de financiën.

Vierde kwartaal 2020

 • (November) Definitief besluit van de gemeenteraad over de start van het ontwerpproces voor de nieuwbouw op de locatie van Ons Hol; hiervoor stelt de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar.
 • (December) Ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen KwadrantGroep en gemeente Ameland. Hiermee is de bijdrage van De Friesland zorgverzekeraar gegarandeerd.

2021

Tweede kwartaal 2021

 • Start ontwerpproces.

Derde kwartaal 2021

 • (Augustus) Leden van de raad krijgen een toelichting op de eerder verzonden raadsbrief over het ontwerpproces.

Vierde kwartaal 2021

 • Informatiesessie met raadsleden. 

2022

Eerste kwartaal 2022

 • Voorontwerp van De Nieuwe Stelp is gereed.

Tweede kwartaal 2022

 • (Mei) Inloop-bijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. 
 • (Juni) Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage.

Derde kwartaal 2022

 • Bestemmingsplan is vastgesteld.
 • Proces prijsvorming gestart.

Vierde kwartaal 2022

 • Gemeenteraad gaat akkoord met de kredietaanvraag van de nieuwbouw.

2023

Eerste kwartaal 2023

 • Definitieve aannemingsovereenkomst en realisatieovereenkomst getekend.
 • Start werkzaamheden bouwrijp maken terrein. 

Tweede kwartaal 2023

 • Inloopmoment voor omwonenden en belangstellenden om vragen te stellen. 
 • Feestelijke start bouw met onthulling bouwbord.

Derde kwartaal 2023

 • Bewonersavond over terreininrichting met ontsluitingsweg centraal.
 • 'Prijsvraag' nieuwe naam van de nieuwbouw.

Vierde kwartaal 2023

 • College van Burgemeester en Wethouder besluit om de terreinvariant met ontsluitingsweg aan de Fabrieksweg verder uit te werken.
 • 'Prijsvraag' nieuwe naam van de nieuwbouw.
 • Bewonersavond waar meer op detailniveau gepraat wordt over de keuzes bij de inrichting van het terrein.
 • (november) Hoogste punt van de bouw is bereikt, de nieuwbouw ligt op schema.

2024

 • Nieuwe naam bekend gemaakt, het gebouw gaat 'Ambla' heten.
 • April 2024: start maken werkzaamheden openbare ruimte. 
 • Dinsdag 23 april: open dag op de bouw.
 • De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor het najaar van 2024.