Buurtsportcoach

Om uitvoering te geven aan het gemeentelijk sportbeleid is Martine Kienstra actief als Buurtsportcoach Sport en Bewegen op Ameland. De buurtsportcoach is in dienst bij Sport Fryslân en gaat in opdracht van de gemeente Ameland op het eiland actief aan de slag met het opzetten van sportstimuleringsactiviteiten en het leggen van verbindingen tussen sport en andere sectoren als welzijn, zorg, toerisme en het bedrijfsleven. De focus ligt daarbij vooral op jeugd en minder actieve doelgroepen.

We stellen Martine graag aan je voor.

Martine Kienstra

Buurtsportcoach Martine Kienstra

Contactgegevens

  • Tel. 06-51198682
  • E-mail: martine.kienstra@sportfryslan.nl

Taakvelden:

  • Opzetten en uitvoeren project ‘Sport op Basisscholen’.
  • Opzetten en uitvoeren Motorische Remedial Teaching (MRT).
  • Stimuleren van bewegen bij jonge kinderen (2-6 jarigen).
  • Mede uitvoering geven aan project JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).
  • Verbinden van sectoren onderwijs en sport en ondersteunen van verenigingen bij verbeteren van bestaande activiteiten en opzetten van nieuwe activiteiten (o.a. fungeren als coach van en vraagbaak voor vrijwillig technisch kader bij sportverenigingen en geven van voorbeeldlessen).
  • Bijdrage leveren aan Sportbundeling Ameland. Dit betekent het onderhouden van constructief overleg tussen gemeente en alle aan sport en bewegen gerelateerde organisaties en instellingen.
  • Coördineren van uitvoerende activiteiten beide buurtsportcoaches (bijv. samen met de bsc sport en bewegen jaarlijks opstellen en monitoren/evalueren van een uitvoeringsprogramma).