KwadrantGroep

De KwadrantGroep  biedt een totaalpakket aan ouderenzorg, zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt en in samenwerking met lokale organisaties en de gemeenschap. Op Ameland nam de KwadrantGroep de ouderenzorg in De Stelp over van Pasana. In samenwerking met Thuiszorg Het Friese Land gaat de KwadrantGroep de toekomstige ouderzorg op Ameland vormgeven.

Thuiszorg Het Friese Land

Thuiszorg Het Friese Land helpt iedereen die thuis aangewezen is op hulp, verzorging en verpleging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen met een lichamelijke beperking of chronische psychische problemen. Of aan iemand die net een operatie achter de rug heeft. Samen met de KwadrantGroep gaat  Thuiszorg Het Friese Land de toekomstige ouderzorg en thuiszorg op Ameland vormgeven.

De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland Zorgverzekeraar is namens de zorgverzekeraars in Nederland betrokken bij de planvorming voor de Nieuwe Stelp. De Friesland regelt budgettering van een groot deel van de zorg. Als onderdeel van Achmea heeft de Friesland 560.000 directe klanten.

Gemeente Ameland

De gemeente heeft als ambitie het in stand houden van een complete en kwalitatief goede zorg op Ameland, zodat ouderen in principe op het eiland kunnen blijven wonen, ook als ze zorgbehoeftig worden. Omdat zorg op een eiland kostbaarder en ingewikkelder  is dan elders, spant de gemeente zich in om  de zorgpartijen hierbij te ondersteunen. Dat gebeurt onder meer doordat het Gemeentelijk Woningbedrijf een groot deel van de investering in het nieuwe gebouw voor zijn rekening neemt.