Wat is het?

Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Direct regelen

Online grafrechten regelen

Meer informatie?

 • Vragen over rechthebbende van een graf of uitgifte of verlenging graf? Maak een afspraak! Bel (0519) 555 555.

 

Regelgeving begraafplaatsen

Kosten

 • Nieuw graf 20 jaar € 1.190,70
 • Kinder- of urnengraf 20 jaar € 793,80
 • Verlengen grafrechten 5 jaar € 317,50
 • Verlengen kinder- of urnengraf 5 jaar € 226,25
 • Verlengen grafrechten 10 jaar € 635,-
 • Verlengen grafrechten kinder- of urnengraf 10 jaar € 452,55
 • Overschrijven rechten op graf € 31,55
 • Vergunning grafmonument € 189,00

Informatie graven Ballum, Hollum, Nes

Wilt u een overzicht van de graven op de openbare begraafplaatsen?
Kijk op www.begraafplaatsenonline.nl

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

 • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
 • de datum en plaats van overlijden
 • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
 • hoe lang u het graf wilt huren (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar)
 • grafgegevens (de plek van het graf etc.)

Afstand doen van het graf

Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven van het graf

Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.