Inschrijven voor een huurwoning

Bent u op zoek naar een huurwoning op Ameland? Dan kunt u zich individueel of tezamen met uw partner bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland inschrijven.
Voorwaarde voor inschrijving is dat u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft (of een geldige verblijfsvergunning).

Bij de inschrijving vragen we u naar een inkomensverklaring van de Belastingdienst en/of een recente salaris- of uitkeringsstrook. Zorg dat u deze stukken digitaal als bijlage kunt toevoegen. De jaarlijkse kosten voor inschrijving bedragen € 15,-. Dit bedrag dient bij de online inschrijving direct te worden betaald. Als u zich door middel van een papieren formulier inschrijft, ontvangt u achteraf een factuur.

Een belangrijk punt bij de toewijzing van een woning is de binding met de gemeente Ameland. Aan woningzoekenden met een economische- en/of langdurig maatschappelijke binding wordt voorrang gegeven ten opzichte van woningzoekenden met een standaard maatschappelijke binding. Als een huurwoning vruchteloos is aangeboden, kan van de toewijzingscriteria worden afgeweken en kan de woning worden toegewezen aan woningzoekenden zonder een economische-, langdurig maatschappelijke- of standaard maatschappelijke binding.

Informatie over het inschrijvings- en toewijzingsbeleid kunt u hier vinden.

Inschrijven als woningzoekende

Top