Veelgestelde vragen

Er zijn drie uitgifterondes. Mag ik aan iedere ronde meedoen of zorgt de toewijzing van een kavel in een eerdere ronde ervoor dat ik niet meer mag meedoen aan de loting in een latere ronde?

U mag in iedere ronde meedoen aan de loting, ongeacht de uitkomst in een eerdere ronde. In het geval u een tweede (of derde) kavel krijgt toegewezen in een latere ronde, kunt u van één (of twee) van de toegewezen kavels afzien waarna deze kan (kunnen) worden toegewezen aan een belangstellende op de reservelijst.

Aan welke eisen moet de te bouwen woning voldoen?

Een bouwplan moet bij een aanvraag omgevingsvergunning in beginsel aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandseisen voldoen. De eisen die hiervoor gelden, vindt u hier:

Zijn de koopwoningen energieneutraal of hebben ze ‘nul op de meter’?

Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen waardoor er geen eenduidig antwoord op deze vraag is. Voor de financiering is van belang dat de EPC-berekening bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning leidt tot een EPC waarde van iets minder dan nul. De maximale EPC waarde verschilt per type gebouw. Bij een gezinswoning is 0,4 een goede EPC score. Hoe lager het getal, des te energiezuiniger de woning. De koopwoningen die kunnen worden gebouwd hebben een EPC van iets minder dan nul. Dit is dus zeer energiezuinig.

Top