Documenten

 • Te koop: bouwkavel nummer 3 Tiemanshiem Buren

  Ballum, juni 2021

  De gemeente Ameland heeft een woningbouwkavel ter beschikking voor verkoop. Het gaat om ‘kavel nummer 3’, gelegen aan Tiemanshiem in Buren. Deze kavel is kadastraal bekend als gemeente Nes, sectie D, nummer 1924, met een oppervlakte van ca. 471 vierkante meter en een verkoopprijs van €105.433,35 inclusief BTW, kosten koper. Belangstellenden die voldoen aan de inschrijfvoorwaarden kunnen zich tot 12 juli 2021 voor deze bouwkavel inschrijven.

  Uitgifteregels en voorwaarden

  Voor de uitgifte geldt de procedure voor uitgifte van een vrijgekomen bouwkavel waarvoor onder de inschrijvers geen belangstelling (meer) is, beschreven in de ‘Uitgifteregels woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’. Voor de verkoop gelden de ‘Algemene voorwaarden verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland’. U vindt de uitgifteregels en voorwaarden bij ‘Ameland Bouwt’.

  Voor de bouwmogelijkheden verwijzen we u naar het bestemmingsplan woningbouw Buren - Paasduinweg/Duinlandsweg (vastgesteld op 20 juli 2020)
  op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Inschrijven

  Heeft u belangstelling voor deze bouwkavel en voldoet u aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven door een brief te sturen aan de gemeente Ameland, postbus 22, 9160 AA in Hollum of door een e-mail te sturen aan info@ameland.nl met daarbij de volgende gegevens:

  • Naam en voorletters;
  • Geboortedatum;
  • Adres en woonplaats;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Samenstelling van het huishouden;
  • Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning, inwonend bij ouders en/of familie, etc.) (controleerbaar);
  • De economische en/of maatschappelijke binding (controleerbaar);
  • Antwoord op de vraag of de afgelopen 10 jaar een woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente Ameland is aangekocht.

  In eerste instantie kunt u zich inschrijven tot 12 juli 2021. Bij meerdere inschrijvingen voor deze datum vindt een loting plaats. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht.

  Is er voor 12 juli 2021 geen belangstelling? Dan geldt na deze termijn in tweede instantie het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hierbij wordt de dag waarop alle benodigde gegevens voor inschrijving zijn ontvangen, als inschrijfdatum aangemerkt.

  Meer informatie

  Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Patty de Jong via telefoonnummer (0519) 555 555.

 • Brochure Starterslening gemeente Ameland

 • Veelgestelde vragen

 • Verkoopbrochure en tekeningen koopwoningen Ballum en Nes

  De inschrijving voor de acht koopwoningen (in combinatie met een kavel) is geopend tot 8 januari 2021. Twee woningen liggen aan de Miedenweg in Nes en zes aan de Smitteweg in Ballum. In de verkoopbrochure en in de bijbehorende tekeningen vindt u meer informatie over de woningen:

 • Standaard koopovereenkomsten bouwkavels

 • Nieuwsbrief 1 "Ameland Bouwt” voortgang en vooruitblik, April 2020

 • Nieuwsbrief 2 “Ameland Bouwt” voortgang en vooruitblik, Oktober 2020

 • Algemene voorwaarden verkoop woningbouwkavel en koopwoningen 2020

 • Nieuwsbrief 3 "Ameland Bouwt' Verkoop bouwkavels in Ballum, Nes en Buren, November 2020

Top