Voorbeeldprojecten

De Waddencampus verbindt ((inter)nationale) studenten aan vraagstukken uit de praktijk van Ameland. Deze vraagstukken hebben direct of indirect te maken met de vraag hoe Ameland zelfvoorzienend kan worden. Bekijk onderstaande voorbeeldprojecten.

2019-2020, Duurzame keten Amelander schapenwol, diverse studenten Van Hall Larenstein Leeuwarden

Twee verschillende groepen Agribusiness studenten van Van Hall Larenstein hebben de opdrachtgever 'Amelander wol' geadviseerd hoe de hele keten schaap-wol-product op Ameland kan worden georganiseerd.

2019, Duurzaam clubgebouw Dorpsbelang Ballum, drie studenten Vastgoed en Makelaardij EnTranCe-Hanzehogeschool Groningen

Omdat Dorpsbelang Ballum de wens heeft voor een duurzaam clubgebouw, heeft een groep studenten onderzoek gedaan en advies uitgebracht De drie aspecten: materialen, maatregelen en subsidiemogelijkheden zijn bekeken. De studenten maakten een fraaie maquette van het clubgebouw. Door het Dorpsbelang zijn veel aspecten van het studentenonderzoek betrokken bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

2018-2019, Onderzoek toekomst Waddencampus, studente Universiteit Utrecht

Lydia Jonker, studente bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht (UU), onderzoekt van 12 november 2018 tot 1 februari 2019 hoe de Waddencampus in de toekomst het best georganiseerd kan worden en wat de legitimiteit (draagvlak) van de Waddencampus is. Tijdens haar stage zal ze verschillende partijen gaan interviewen waar de Waddencampus mee samenwerkt. Ze gaat haar onderzoek deels vanuit het gemeentehuis en deels vanuit de Waddencampus (in het Natuurcentrum) verrichten.

waddencampus Ameland    overleg waddencampus    waddencampus Amelnad    

2018-2019, Marketing Zuivelboerderij Ameland, vier studenten commerciële economie NHL-Stenden Leeuwarden

Vier studenten onderzochten op welke manier de Zuivelboerderij Ameland het melkoverschot het best kan vermarkten. Naar voren kwam er twee strategieën zijn de potentie bieden om het kernprobleem te verminderen, namelijk productontwikkeling en marktpenetratie. Vanuit de interviews zijn twee mogelijke oplossingen uitgewerkt. Dat zijn het produceren van chocolademelk en het ontwerpen van Duitstalige etiketten. Verder bleek dat de Zuivelboerderij Ameland nog niet bekend is bij alle ondernemingen op Ameland. Geadviseerd wordt dat de Zuivelboerderij Ameland hierin actie onderneemt.

waddenproduct

2018, Herinrichtings- en beheeradvies Natuurgebied zonnepark Ameland, één student Van Hall Larenstein Leeuwarden

Een jaar na de inrichting van het huidige natuurgebied gelegen bij het Zonnepark Ameland is vastgesteld dat de gewenste ontwikkelingen van het natuurgebied niet aan de verwachtingen voldoen. Door een student van Van Hall Larenstein uit Leeuwarden is onderzocht wat een realistische herinrichting voor het natuurgebied is.

2018, Toekomstig bestendig watergebruik Ameland, zeven studenten Inholland Delft

Studenten van Hogeschool Inholland uit Delft hebben in opdracht van gemeente Ameland, onderzocht of Ameland zichzelf toekomst bestendig kan voorzien in de eigen waterbehoefte.

2018, Exploring sustainable soap production at Ameland: transition and marketing, zes studenten Wageningen Universiteit en Research

Studenten van Wageningen Universiteit en Research hebben in opdracht van Stichting Amelander Musea en Amelands Produkt  de kansen van duurzame olieproductie en verwerking tot zeep op Ameland onderzocht. Ook hebben zij onderzocht of het product zeep op de markt kan worden gebracht.

vuurtoren

2018, Duurzaamheidsopdracht De Lange Dûnen, negen studenten Nordwin college Leeuwarden

Studenten van het Nordwin college (klas drie Paardenenhouderij) uit Leeuwarden hebben op 6 en 7 september 2018 in opdracht van het Hippisch Centrum Ameland De Lange Dûnen in Ballum een duurzaamheidsopdracht uitgevoerd. De negen studenten hielden een eindpresentatie waarin ze het bedrijf tips gaven over hoe ze nog meer bij kunnen dragen aan de sustainable development goals. Hier bleek dat het bedrijf de Lange Dûnen al enorm duurzaam aan de slag is!

duurzaamheidsopdract hippisch centrum   studenten duurzaaamheidsopdracht   duurzaamheidsopdracht hippisch centrum

2017-2018-2019, Verduurzaming monumenten, diverse studenten EnTranCe-Hanzehogeschool

Studenten van de Hanzehogeschool (via EnTranCe) onderzoeken in verschillende groepen de verduurzaming van monumentale panden op Ameland. Gezocht wordt naar ‘multi-toepasbare-duurzame-oplossingen’ voor (Amelander) monumenten.