Erfgoed geeft Energie afgerond

Op 7 juli heeft het onderzoeksteam van Maarten Vieveen, IWP Noorderruimte Hanzehogeschool hun onderzoek gepresenteerd op het gemeentehuis. Het onderzoek is onderdeel van het KIEM-project en heeft geresulteerd in een 'Mijn Amelander Erfgoedmap' die bewoners van erfgoed panden kunnen gebruiken bij het verduurzamen van hun pand. De Waddencampus heeft aan dit mooie project mee mogen doen door de studenten te begeleiden die onderzoek deden op Ameland. Ook het adviesbureau Dijkoraad heeft een bijdrage geleverd aan de Erfgoedmap.

Top