Een vraag maar nog geen oplossing

Ondernemer of organisator op Ameland en regelmatig vragen maar weinig tijd voor antwoorden? Wellicht biedt de Waddencampus de oplossing. De Waddencampus verbindt vraagstukken uit de Amelander praktijk aan studenten die daar onderzoek naar doen.  

Deze vraagstukken hebben direct of indirect te maken met de vraag hoe Ameland zelfvoorzienend kan worden en zijn onderverdeeld in zes inspirerende onderzoeksthema's:

  • Energie en Water; in een stroomversnelling
  • Duurzaam Toerisme; blijvend profijt
  • Nieuwe economie; andere tijden
  • Samenleving; gezonde balans
  • Voedsel; lekker dichtbij
  • Natuur; levend en lovend

De Waddencampus stemt vraag- en aanbod van onderzoek met elkaar af, bevordert de samenhang en de samenwerking tussen partijen. Daarnaast co├Ârdineert de Waddencampus de verschillende onderzoeken en voert regie op het eindresultaat. De Waddencampus koppelt de resultaten terug en ontsluit deze voor een breder publiek.

studenten bij Zuivelboerderij

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem een kijkje bij de voorbeeldprojecten of neem contact op met Esther Oud, programmaco├Ârdinator van de Waddencampus.

Top