Startpagina

  • Als onderdeel van een tweedaagse excursie naar Ameland is door studenten MBO 1&2 - Groen van het Nordwin College uit Leeuwarden helm geplant bij het 'Blote voeten pad' van het…Lees meer

  • Tijdens een zogenaamde 'veldweek' hebben 23 studenten van Van Hall Larenstein (VHL) uit Velp onderzoek gedaan naar de relatie tussen landschappelijke waarden en Amelands…Lees meer

  • Op 28 februari 2019 heeft het Ondernemersplatform Ameland (OPA) in overleg met Amelands Produkt en de Waddencampus een inspiratieavond 'Circulair ondernemen' georganiseerd in het…

    Lees meer
Meer nieuws
Top