De gemeente Ameland stelt een kluswoning ter beschikking voor verkoop. Het gaat om de voormalige huurwoning van het Gemeentelijk Woningbedrijf aan Tussen Dijken 5 in Hollum. Het betreft een twee-onder-een-kapwoning met tuin, ondergrond en verdere aan- en bijbehoren gelegen op een perceel van ca. 370m². Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Ballum, sectie G, nummer 2164 (deels). De verkoopprijs is € 189.000,- exclusief overdrachtsbelasting, kosten koper.

Voor de uitgifte gelden de uitgifteregels ‘woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’ en voor de verkoop gelden de algemene voorwaarden ‘verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland’, beide vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 28 september 2021,

Op donderdag 12 januari 2023 organiseren we een open dag voor belangstellenden die voldoen aan de inschrijfvoorwaarden.

Heeft u belangstelling en voldoet u aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven door een brief te sturen aan de gemeente Ameland via postbus 22, 9160 AA in Hollum of door een e-mail te sturen aan info@ameland.nl met daarbij de volgende gegevens:

  • Naam en voorletters;
  • Geboortedatum;
  • Adres en woonplaats;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Samenstelling van het huishouden;
  • Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning, inwonend bij ouders en/of familie, etc.) (controleerbaar);
  • De economische of langdurig maatschappelijke binding (controleerbaar);
  • Antwoord op de vraag of de afgelopen 10 jaar een woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente Ameland is aangekocht.
  • Antwoord op de vraag of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot bezichtiging.

Inschrijven kan tot 31 januari 2023. Bij meerdere inschrijvingen vindt een loting plaats.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Patty de Jong via telefoonnummer (0519) 555 555.