Verkoop kluswoning in Ballum

De gemeente Ameland stelt een kluswoning gelegen aan de Baron Rengersweg 14 in Ballum ter beschikking voor verkoop. 

De woning aan de Baron Rengersweg 14 in Ballum is een voormalige huurwoning van het Gemeentelijk Woningbedrijf. Het betreft een twee-onder-een-kapwoning met tuin, ondergrond en verdere aan- en bijbehoren gelegen op een perceel van ca. 235m². Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Ballum, sectie G, nummer 3774 (215 m²) en 2006 (20 m²) De verkoopprijs is € 179.000,- exclusief overdrachtsbelasting, kosten koper. 

Voor de uitgifte gelden de uitgifteregels ‘woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’ en voor de verkoop gelden de algemene voorwaarden ‘verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland’, beide vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 28 september 2021. Hieronder kunt u hier meer informatie vinden. 

Kijkdag

Op maandag 29 juli wordt een open dag georganiseerd voor belangstellenden die voldoen aan de inschrijfvoorwaarden. 

Belangstelling?

Heeft u belangstelling en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u zich tot 14 augustus 2024 inschrijven via onderstaande button.
 
Inschrijven

Bij meerdere inschrijvingen vindt er een loting plaats. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht. Inschrijvingen die na 14 augustus 2024 binnenkomen worden niet meegenomen.

Algemene verkoopvoorwaarden & uitgifteregels

Voor de uitgifte gelden de uitgifteregels ‘woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’. Hierin wordt verwezen naar de huisvestingsverordening 2019 in plaats daarvan geldt de huisvestingsverordening 2023.  

Voor de verkoop gelden de algemene voorwaarden ‘verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland’, beide stukken zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 28 september 2021