Op 24 april 2023 heeft de raad het Toerismebeleid ‘Van meer naar beter’ en de beleidsregels Verblijfsrecreatie Ameland vastgesteld. Het toerismebeleid geeft een beeld hoe het toerisme zich de komende tien jaar duurzaam kan ontwikkelen zodat het een bijdrage levert aan de Amelander economie en leefbaarheid. De beleidsregels Verblijfsrecreatie Ameland zijn een praktische uitwerking van het beleid en geven kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van de toeristensector.

De bestaande beleidsregels ‘Nota verblijfsrecreatief beleid gemeente Ameland 2016-2020 (partieel gewijzigd 20 september 2021)’ en ‘Notitie beleid recreatieve appartementen in en bij woningen (26 augustus 2013)’ zijn ingetrokken.

Het toerismebeleid en de beleidsregels zijn gepubliceerd op www.overheid.nl(externe link) en kunt u op deze website inzien: