Tijdens de raadsvergadering van 1 december 2022 zijn zowel het toerismebeleid ‘van Meer naar Beter’ als de beleidsregels verblijfsrecreatie in ontwerp vastgesteld door de gemeenteraad. ‘In ontwerp’ betekent dat de gemeenteraad de intentie heeft uitgesproken het beleid vast te stellen, nadat iedereen de kans heeft gehad er op te reageren. De stukken liggen zes weken ter inzage van 2 december 2022 tot en met 13 januari 2023. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis en vindt u tevens onderaan deze pagina. 

Als u aanvullingen heeft of het niet eens bent met het beleid of onderdelen daarvan, kunt u een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland.

Meer informatie kunt u vinden op www.ameland.nl/toerisme