Op 22 november om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. De gemeente Ameland heeft ervoor gekozen om bij deze verkiezing de stemmen decentraal te gaan tellen.

Tellen van de stemmen

De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. De stemmen worden per lijst en per kandidaat geteld. Let op: de uitslag die op basis van deze telling bekend wordt gemaakt, betreft een voorlopige uitslag. Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen. Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Het gemeentelijk stembureau controleert de dag na de stemming, op donderdag 23 november, alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van zijn zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezing binnen de gemeente vast. 

De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau is op 23 november om 9.00 uur in het gemeentehuis in Ballum. U bent welkom om te komen kijken.

Uitslag vaststellen en bekendmaken

De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op www.ameland.nl/verkiezingen. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl(externe link).

Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.

Het centraal stembureau stelt tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. 

Regels bij het tellen van de stemmen

  • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
  • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
  • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
  • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
  • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
  • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.

Heeft deze informatie u geholpen?