In de Subsidieregeling toeristische jeugdgroepen zijn met ingang van 1 januari 2024 enkele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen kunnen relevant zijn als u een accommodatie verhuurt aan jeugdgroepen. Als verhuurder kunt u uw gasten namelijk helpen om in aanmerking te komen voor subsidie na een bezoek aan Ameland.

Subsidie om herhaalbezoeken te stimuleren 

De subsidieregeling toeristische jeugdgroepen is een subsidieregeling van de gemeente Ameland. Op basis van die regeling kunnen jeugdgroepen achteraf een tegemoetkoming krijgen in de door hun betaalde toeristenbelasting. De regeling bestaat om de groepen te stimuleren Ameland te (blijven) bezoeken.

Hoe werkt het?

Groepen kunnen na hun bezoek aan Ameland via een online formulier op onze website subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moeten de groepen de volgende documenten indienen:

 • een factuur voor het huren van de accommodatie;
 • een betaalbewijs voor het betalen van de huur van de accommodatie.

Beide documenten moeten een aantal gegevens bevatten. Die zijn belangrijk om op verantwoorde wijze subsidie te kunnen verstrekken. In de regeling is nu duidelijker omschreven welke gegevens de documenten moeten bevatten. Als verhuurder kunt u de groepen helpen om subsidie te ontvangen door de documenten te voorzien van de gevraagde gegevens. Zo draagt u er aan bij dat uw gasten tevreden(er) zijn over hun bezoek aan Ameland en weer terugkomen.

Op de factuur moet in ieder geval staan

 • naam van de verhuurorganisatie; 
 • naam van de huurorganisatie; 
 • datum aankomst; 
 • datum vertrek; 
 • aantal jongeren; 
 • aantal begeleiders; 
 • totaal aantal overnachtingen;
 • totaal verschuldigde toeristenbelasting.

Als de groep de factuur betaalt via bankoverschrijving of pinbetaling, moet de groep daarnaast een bankafschrift indienen. Dat dienen de groepen zelf te regelen. Als de groep contant betaalt, moet de groep een ander betaalbewijs indienen: een kwitantie.

Op die kwitantie moet in ieder geval staan:

 • omschrijving waarin wordt verwezen naar de factuur;
 • naam van de verhuurorganisatie;
 • naam van de huurorganisatie;
 • betaald bedrag;
 • handtekening van de verhuurder;
 • naam van de ondertekenaar;
 • datum.

Een voorbeeld van een kwitantie vindt u onderaan deze pagina. Als de kwitantie volledig ingevuld is, voldoet de kwitantie aan de eisen.

Wie komt in aanmerking?

De regeling is bedoeld voor jeugdgroepen van minimaal 15 jongeren, waarvan in ieder geval 90% 16 jaar of jonger is. Vanaf komend jaar worden ook begeleiders als onderdeel van de groep gezien, zodat ook zij subsidie kunnen krijgen. De groep mag voor maximaal 20% uit begeleiders bestaan. De groepen moeten minimaal twee nachten op Ameland verblijven. Daarnaast moeten ze dat in georganiseerd verband doen, dus bijvoorbeeld via een school, kerk, sportvereniging of reisorganisatie. De omschrijving van de groepen is in de regeling aangepast om er zeker van te zijn dat al deze groepen in aanmerking kunnen komen.

Meer informatie

De regeling met toelichting, inclusief uitleg over de wijzigingen, kunt u met ingang van 1 januari 2024 vinden op www.overheid.nl(externe link)

Subsidieregeling toeristische jeugdgroepen, Ameland 2024(externe link)

Heeft u vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Model kwitantie subsidie toeristische jeugdgroepen