Gedeputeerde Staten van Fryslân stelt extra subsidie beschikbaar voor het vieren van de vrijheid. Initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van vrijheid, zoals 4 en 5 mei activiteiten, komen mogelijk in aanmerking voor de subsidie. De subsidie kunt u aanvragen tussen 16 januari en 2 februari 2023 via het Iepen Mienskipsfûns. Op www.fryslan.frl/imfaanvragen(externe link) vindt u meer informatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Streekwurk De Waddeneilanden via eilanden@fryslan.frl.