Op woensdag 22 november is de verkiezing voor de Tweede Kamer. Op zijn laatst ontvangt u op 8 november via de post uw stempas.

Stempas en identiteitsbewijs mee

Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort;
 • identiteitskaart;
 • rijbewijs uit Nederland;
 • een geldig verblijfsdocument.

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 23 november 2018 staan of een datum daarna.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Stemmen: hoe werkt dat?

 • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien en stop het stembiljet in de stembus.

Bekijk de stappen in beeld en tekst. Stemmen: hoe werkt dat? | Publicatie | Rijksoverheid.nl(externe link)

Stemlocaties

Op Ameland is in elk dorp een stembureau. U kunt in elk stembureau in de gemeente Ameland stemmen. Alle stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. 

 • Gemeentehuis, Jelmeraweg 1 in Ballum
 • Dorpshuis 't Wantij, Binnenweg 15 in Buren
 • Sporthal De Slinger, Oranjeweg 30b in Hollum
 • Jaap Klaassen Hal, Schoolstraat 6 in Nes

Stempas niet ontvangen, kwijt of beschadigd

Vraag een nieuwe stempas aan. Dit kan mondeling of schriftelijk. U ontvangt de nieuwe stempas op het adres waar u op ingeschreven staat. De oude stempas is dan niet meer geldig.

Mondeling aanvragen

Kom op zijn laatst op 21 november voor 12:00 uur naar het gemeentehuis. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. 

Schriftelijk aanvragen

Vul uiterlijk 17 november het digitale formulier met behulp van DigidD in:

Nieuwe stempas aanvragen

Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf naar de stembus op 22 november? Dan is het mogelijk om iemand te vragen om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt, mag naast zijn/haar eigen stem, maximaal 2 andere stemmen uitbrengen. Dit heet een volmacht. Regel een volmacht voordat u naar het stembureau gaat.

Het initiatief om een andere kiezer te machtigen ligt altijd bij de kiezer zelf en niet bij de gemachtigde. Dit betekent dat de kiezer zélf iemand anders moet vragen om voor hem/haar te stemmen.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kunt u regelen als u de stempas hebt ontvangen. Deze volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen. Op het stembureau zelf kan dit niet worden geregeld.

 • Vul op de achterkant van uw stempas de naam in van de persoon die voor u gaat stemmen. Dit is de gemachtigde.
 • Zet uw handtekening op de juiste plek. Ook de gemachtigde zet zijn/haar handtekening.
 • Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet. Zorg dat de foto goed leesbaar is. 
 • De persoon die voor u gaat stemmen (gemachtigde) moet in de gemeente Ameland wonen en zelf ook een stempas hebben.

Schriftelijke volmacht regelen

Een schriftelijke volmacht kunt u tot uiterlijk 17 november regelen. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs. Daarmee kan hij/zij voor u stemmen.

Regel online een machtiging

Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente dan waar u woont wilt stemmen, heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u aanvragen bij de gemeente.

Persoonlijk aanvragen

U kunt uw kiezerspas tot dinsdag 21 november persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Doe dit voor 12.00 uur ’s middags. Neem het volgende mee: 

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw stempas

Schriftelijk aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en stuur dit op naar de gemeente. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 17 november. Stuur uw stempas mee met de aanvraag.

Kiezerspas aanvragen

Stemmen in de gemeente Ameland

U mag stemmen als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • op 9 oktober 2023 ingeschreven bent in de gemeente Ameland (of een kiezerspas heeft)
 • de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Heeft deze informatie u geholpen?