Het kan voorkomen dat u als ouder(s) te weinig geld heeft om uw kind(eren) mee te laten doen aan bijvoorbeeld een schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren. 'Samen voor alle kinderen(externe link)' is er voor kinderen van vier tot achttien jaar.

Heeft u een gezinsinkomen op bijstandsniveau of iets daarboven (tot 120%) en kunt u de kosten niet zelf betalen? Dan kunt u een aanvraag voor een vergoeding indienen. Dat kunt u doen voor de betaling van bijvoorbeeld contributie of de aanschaf van sportkleding of andere spullen. Stichting Leergeld kijkt vervolgens wat er in uw situatie mogelijk is. Het geld gaat altijd rechtstreeks naar de vereniging, de leverancier of school.

Kijk hier of u in aanmerking komt voor een vergoeding:

Vergoeding aanvragen

Heeft u vragen of hulp nodig bij uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. We gaan vertrouwelijk om met uw aanvragen. Fijn dat uw kind zo toch mee kan doen!