De crisis in Oekraïne duurt voort en de vraag naar opvanglocaties neemt toe. Sinds begin maart zijn op Ameland plaatsen beschikbaar voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Ameland is voor de opvang van vluchtelingen op zoek naar andere locaties die in eerste instantie voor een aantal aaneengesloten maanden kunnen worden gebruikt.

Heeft u een locatie beschikbaar? Dan hopen we van harte dat u deze wilt aanbieden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. U kunt dit uiterlijk donderdag 1 december doorgeven via info@ameland.nl. Vermeld hierbij het adres van de opvanglocatie, voor hoeveel personen er ruimte is, in welke periode de locatie gebruikt kan worden en welke overige voorzieningen er zijn.

De eerste opvang van vluchtelingen in Friesland vindt in Heerenveen plaats. Van daaruit worden vluchtelingen doorverwezen naar de plaatsen die in gemeenten beschikbaar zijn.