De gemeente Ameland stelt voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die gehouden worden op 15 maart 2023 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in. Het GSB heeft zitting in het gemeentehuis, Jelmeraweg 1 in Ballum op donderdag 16 maart om 9.00 uur. Deze zitting is voor iedereen toegankelijk.

Controle processen-verbaal

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 15 maart. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op www.ameland.nl gepubliceerd. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u langskomen in het gemeentehuis of contact opnemen met team Burgerzaken via telefoonnummer (0519) 555 555 of burgerzaken@ameland.nl.