De openbare raadsvergadering van maandag 30 januari wordt verplaatst naar maandag 6 februari. De raadsvergadering vindt op 6 februari na de raadscommissievergadering plaats.

De agenda’s van beide vergaderingen worden gepubliceerd op de Gemeente Info van 1 februari en op deze website(externe link). Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffier, Jacqueline Metz, via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.