Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Hierin staan alle wetten en regels die gaan over onze fysieke leefomgeving; alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld ruimte, wonen, infrastructuur en water. 

Overgangsfase

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmings- of wijzigingsplan, vraagt de nodige proceduretijd. Daarom zitten we tot 1 januari 2023 in een overgangsfase. Dit betekent dat aanvragen die voor 1 oktober 2022 worden ingediend, alleen in behandeling kunnen worden genomen als ze compleet zijn. Aanvragen voor bestemmings- en wijzigingsplannen die na 1 oktober 2022 worden ingediend, kunnen niet binnen de proceduretijd van het huidige recht worden afgehandeld.

Voor omgevingsvergunningen geldt dat deze tot 1 januari 2023 volgens het huidige recht kunnen worden ingediend.

Waar moet u rekening mee houden?

Per 1 oktober 2022 werken we toe van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Wilt u weten waar u rekening mee moet houden? Bekijk hieronder de aandachtspunten die gelden voor bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen (hierna samen te noemen: bestemmingsplan).

Veel plannen kunnen ook via een omgevingsvergunning worden afgehandeld, daarvoor verandert eigenlijk niets.

  • Door de Omgevingswet die per 1 januari 2023 ingaat, moeten gemeenten vanaf 1 januari 2023 werken met het omgevingsplan in plaats van met het bestemmingsplan. Hierdoor komt de gemeente in een overgangsperiode terecht, waarbij er vanaf 1 oktober 2022 geen bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen meer in behandeling kunnen worden genomen. 
  • Wilt u nog in aanmerking komen voor een bestemmingsplan of -wijziging? Lever dan in ieder geval vóór 1 oktober 2022 uw plan met de daarbij noodzakelijke onderzoeken compleet in bij de gemeente.
  • Wij doen dan ons uiterste best om uw aanvraag in behandeling te nemen en het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk 31 december 2022 ter inzage te leggen. Dit betekent dat het bestemmingsplan niet hoeft te worden omgebouwd naar een omgevingsplan. Dat is in uw voordeel, want het ombouwen kost tijd. Hoeveel tijd, dat weten gemeenten op dit moment helaas nog niet. Er is nog veel onzeker.
  • Ook als u voldoet aan bovenstaande punten, kunnen we helaas niet garanderen dat het nog met een bestemmingsplan of wijzigingsplan lukt. Het helpt als uw plan niet heel complex is en als u al een positieve beoordeling van de gemeente heeft ontvangen.

Definities

De genoemde termen lichten we graag aan u toe:

  • Omgevingswet: bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving
  • Bestemmingsplan: plan dat bepaalt wat je op een bepaalde plek mag doen en/of bouwen
  • Omgevingsplan: plan met een bredere reikwijdte dan een bestemmingsplan met algemenere regels voor de fysieke leefomgeving
  • Omgevingsvergunning: een gericht besluit (toestemming) om iets te mogen doen en/of bouwen
  • Complexe ontwikkeling: behoorlijke impact voor mensen, milieu, gebied of een bijzondere situatie

Vragen?

Wilt u meer weten over de wijzigingen rondom bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.