Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland (SCW) is een zelfstandige stichting die zich in de breedste zin op sociaal gebied inzet voor alle inwoners van Ameland. SCW biedt activiteiten aan van jong tot oud, houdt zich bezig met sociaal werk, dorpshuiswerk en biedt daarnaast peuter- en kinderopvang aan. Wekelijks bezoeken zo’n 75 kinderen kinderopvang Eb en Vloed in Hollum en/of één van de peuterspeelzalen in Hollum of Nes.

Voor deze bloeiende tak van de stichting is het bestuur van SCW op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van Leidinggevende Kinderopvang (m/v) voor 24 uur per week (0,67fte).

Als Leidinggevende Kinderopvang:

 • geef je leiding aan pedagogische medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en coördineren en medewerkers waar nodig te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren;
 • heb je een begeleidende taak ten aanzien van de pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden en houdt daartoe periodiek kinder- en/of werkbesprekingen;
 • zorg je voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen de betreffende organisatorische eenheid. Maak je hiertoe dienstroosters, voer je (mede) werving- en selectiegesprekken en houd je functioneringsgesprekken;
 • schrijf je werkplannen, signaleer je ontwikkelingen, zowel in- als extern, en doe je verbetervoorstellen ten aanzien van de dienstverlening, tevens draag je zorg voor de implementatie van de voorstellen;
 • coördineer je administratieve taken, waarbij je let op beschikbare budgetten; en je doet voorstellen voor de begroting; 
 • bewaak je de uitvoering van overleg- en samenwerkingsvormen en zit je deze bijeenkomsten voor. 
 • voer je het wachtlijst- en plaatsingsbeleid uit conform de vastgestelde richtlijnen/afspraken; 
 • voer je intakegesprekken met ouders/verzorgers, onderhoud je contacten en fungeer je als aanspreekpunt;
 • spreek je in voorkomende gevallen met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kinderen en bemiddel je zo nodig in het contact met externe deskundigen; 
 • ben je op de hoogte van wet- en regelgeving op het gebied van Kinderopvang;
 • vervul je, naast de leidinggevende taken, ook een rol als pedagogisch beleidsmedewerker voor circa 2 uren per week; 
 • heb je een signalerende, analyserende en rapporterende rol aan de directeur met betrekking tot knelpunten in de uitvoering van het beleid en met betrekking tot ontwikkelingen; 
 • ben je de rechterhand van de directeur en verricht je voorkomende ondersteunende werkzaamheden binnen de organisatie.

We zoeken iemand die:

 • beschikt over een afgeronde HBO-opleiding en daarnaast over aantoonbare pedagogische kennis beschikt, een aanvullend VVE certificaat wordt gezien als pré;
 • leidinggevende capaciteiten heeft en over sociale vaardigheden beschikt; 
 • kan plannen en organiseren, kennis heeft van organisatorische processen en inzicht heeft in groepsdynamische processen;
 • zowel mondeling als schriftelijk uitstekend kan communiceren;
 • proactief en enthousiast is en goed kan samenwerken.

We bieden:

 • een dienstverband waarop de cao Kinderopvang van toepassing is; 
 • een passend salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.332,- en maximaal € 4.544,- bruto per maand (schaal 9) bedraagt bij een 36-urige werkweek (salarispeil januari 2024).

Vragen of solliciteren?

Voor inhoudelijke of procedurele vragen kun je contact opnemen met Tess Douwsma, voorzitter bestuur Sociaal Cultureel Werk Ameland. Je kunt met haar in contact komen via het Klant Contact Centrum van de gemeente Ameland, via telefoonnummer (0519) 555 555.

Stuur je sollicitatie (brief en motivatie) uiterlijk 31 december 2023 aan het bestuur van Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland via www.werkeninfriesland.nl(externe link)

Solliciteer(externe link)