Functie

Raadslid

Politieke partij

Algemeen Belang Ameland

E-mailadres

jbwijnberg@knid.nl

Nevenactiviteiten

  • Voorzitter begeleidingscommissie beschermde dorpsgezichten
  • Lid commissie begrafenisvereniging