Op 8 juni hebben Dorpsbelang Hollum, Sportclub Amelandia en de gemeente een intentieverklaring getekend over de locatie rond Ons Hol in Hollum. De ondertekening vond plaats in de Raadszaal.

Hiermee verklaren de partijen onder meer dat de gezamenlijk zullen optrekken bij de werkzaamheden die voor het gebied op stapel staan. Bij de realisatie van De Nieuwe Stelp, de toekomstige locatie voor ouderenzorg, zal de gemeente het voetbal-trainingsveld draaien en de tennisbanen verplaatsen. De gemeente spreekt de intentie uit om op de locatie de voorzieningen voor sport en kinderopvang in stand te houden. De gemeente gaat onderzoeken hoe de bestaande gebouwen verduurzaamd kunnen worden, waarbij ook de renovatie of herontwikkeling van Ons Hol meegenomen wordt. Ook spreken de partijen af dat ze gezamenlijk goede afspraken zullen maken over de uitvoering van de werkzaamheden.

Op de foto van links naar rechts: Jan Jaap Werkman, Yvonne Raaijmakers, Timo IJnsen, IJsbrand Smit, Piet IJnsen.