Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de kwaliteit en betrouwbaarheid van het personenvervoer van en naar de Friese Waddeneilanden garanderen. Daarom verlenen zij hier speciale vergunningen voor, oftewel concessies. Hierin staan onder andere eisen en regels waaraan het vervoersbedrijf zich moet houden.

In 2029 lopen de huidige concessies af. Het ministerie van I&W is daarom begonnen met de voorbereidingen voor nieuwe concessies voor de Friese Waddenveren. Om bewoners, ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte te houden, verstuurt het ministerie bij belangrijke ontwikkelingen een nieuwsbrief. Over bijvoorbeeld besluiten van de staatssecretaris, uitkomsten van onderzoeken en over hoe en wanneer u uw inbreng kunt geven.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar waddenveren@minienw.nl met als onderwerp “Aanmelden nieuwsbrief Friese Waddenveren”. Binnen enkele weken ontvangt u de volgende nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/waddenveren(externe link)