Op 24 mei was er een inloopavond voor omwonenden en andere belangstellenden over De Nieuwe Stelp. Het doel van de avond was het laten zien van het ontwerp en de plannen voor de omgeving. Op deze avond konden aanwezigen langs verschillende tafels lopen om vragen te stellen en posters te bekijken. Bij de tafels stonden onder andere medewerkers van gemeente Ameland, de architect, de projectleider en medewerkers van KwadrantGroep. Daarnaast waren Dorpsbelang Hollum en Amelandia aanwezig voor andere vragen. Door deze opzet was de avond informeel en konden belangstellenden binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur. In totaal kwamen er ongeveer 45 belangstellenden naar de avond.

De tafels waren bekleed met onder andere het bestemmingsplan, sfeerbeelden van de nieuwste stand van het ontwerp, de plattegrond van het ontwerp en een conceptontwerp van het buitengebied.

Het plan voor De nieuwe Stelp is in lijn met de opdracht die de raad van de gemeente Ameland heeft gegeven. Eind 2020 heeft de raad ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst met de Kwadrant Groep waarin afspraken zijn gemaakt over dit programma. Diverse vragen op de avond gingen juist in op dit programma. Om te komen tot een goede woon- en zorgvoorziening zijn daarin door de gemeente, het woonbedrijf en de Kwadrant Groep gezamenlijk keuzes gemaakt. Op een deel van de vragen die gesteld zijn was dan ook het antwoord dat het plan in bepaalde faciliteiten niet voorziet. Dit is mede gedaan om het plan haalbaar en betaalbaar te houden. Hieronder vindt u een bloemlezing van de gestelde vragen. Over de onderwerpen is ter plaatse met de diverse vragenstellers een gesprek gevoerd.

Algemeen

Over het algemeen kregen we positieve reacties over de opzet en vormgeving van het ontwerp: ‘Wat een mooi ontwerp, ik zie mezelf hier wel wonen’. ‘Mijn complimenten over het ontwerp!’. Mensen vroegen zich vooral af wanneer de bouw gaat beginnen: ‘Laat de bouw maar zo snel mogelijk starten’. Andere vragen die gesteld zijn gingen over de betaalbaarheid van het hele project en waar de inschrijvingen voor een woning heen kunnen.

De kamers 

Er werden diverse vragen gesteld over het woonprogramma en het wonen in De nieuwe Stelp. ‘Kunnen de bewoners niet zomaar bij elkaar naar binnen lopen?’ ‘Komen er ook logeerkamers voor familie?’. Een ander vraagstuk ging over de hoeveelheid kamers, of er rekening gehouden is met vergrijzing. Verder kwam het onderwerp betaalbaarheid naar boven, specifiek de huurprijzen van de woningen.

Iedere woning krijgt een eigen voordeur, waardoor mensen niet zomaar naar binnen kunnen lopen bij elkaar. Het plan is in eerste instantie ontworpen voor bewoners van Ameland die zorg nodig hebben. Daarvoor zijn de appartementen ook ontwikkeld. Familiekamers zijn niet opgenomen in het plan. De hoeveelheid kamers is in overeenstemming met de opdracht welke gegeven is. Het is niet de ambitie van de gemeente om alle ouderen op één locatie te huisvesten. Daarnaast zullen de huurprijzen van de woningen in lijn liggen met het huurbeleid van het GWA.

Het gebouw

De aanwezigen hadden verschillende vragen en opmerkingen over de indeling van het gebouw. Zo vroeg men zich af of er voldoende nagedacht is over de ruimte van de logistiek (schoonmaak, linnenkarren etc.) en de ruimte voor alle techniek/ elektriciteit. ‘Wordt dit één centrale kamer of is hier ruimte voor per appartement?’. ‘Komen er ook winkeltjes (kaarten/bloemen) in het centrale gedeelte?’ en een ander vroeg zich af of er weer in de grote keuken wordt gekookt of dat de maaltijden worden opgewarmd.

De opmerkingen op het gebouw zijn verzameld. Dit betekent niet dat deze opmerkingen ook worden meegenomen in het ontwerp. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het “programma” en de voorzieningen in  De nieuwe Stelp. Ten aanzien van het maaltijdconcept wordt aangesloten bij de maaltijdvoorziening zoals dit nu in De Stelp plaatsvindt.

Het buitengebied

Een eerste vraag over het buitengebied luidde als volgt: ‘Wordt het buitengebied echt zo groen? Wordt er niet op bezuinigd als het zo ver is?’. Een andere belangstellende vroeg zich af of er ruimte is voor een persoonlijke invulling bij de voordeur van bewoners. ‘Zo kunnen bewoners hun eigen sfeer eraan geven’. Er kwam ook een vraag over de buitenkant van het gebouw betreffende dak bekleding: ‘Waarom geen rode pannen op de kappen, zoals de rest van de bebouwing in Hollum?’. Nog een tip van een omwonende: ‘Verbreed en vergroot het houten bruggetje aan de zuidkant, dit is ook makkelijker voor rolstoelgebruikers’.

Voor het buitengebied loopt op dit moment nog het ontwerptraject. De getoonde tekening is een eerste schets. Voor de uitwerking van het openbare gebied zal worden aangesloten bij het afwerkniveau wat gebruikelijk is op Ameland. Als het gaat om het materiaalgebruik: het ontwerp wordt getoetst aan het door de gemeente Ameland vast te stellen beeldkwaliteitsplan. Daarbij moet worden opgemerkt, dat het dak in het ontwerp meerdere functies heeft. Delen van het dak zijn om water te bufferen (het groene dak) en delen zijn om energie op te wekken (zonnepanelen).

Andere vragen

Andere onderwerpen kwamen nog naar boven ‘Kunnen we de (basis)school niet meenemen in dit project nu we toch bezig zijn?’ ‘Wat gebeurt er met de oude locatie van het verzorgingstehuis, kunnen hier koophuizen geplaatst worden?’.

Dit betreffen vragen die “buiten de opdracht” liggen als het gaat om De nieuwe Stelp. Over deze onderwerpen zal separaat besluitvorming moeten plaatsvinden.

Concluderend kunnen we zeggen dat alle aanwezigen hun vragen konden stellen. Een gedeelte kon meteen beantwoord worden, andere vragen worden meegenomen. Iedereen bedankt voor de komst!

De afbeeldingen welke gepresenteerd zijn op deze avond, zijn hieronder vindbaar: